вторник, 8 октомври 2013 г.

Неудобство

- Ти, ако знаеше как ще се развият нашите отношения след тези години, би ли ги започнал изобщо в момента, в който се запознахме?
- Никога.

Ако не си пестяхме истината и уважавахме времето си, колко ли щяхме да спечелим?

1 коментар: